Kinderpsychologen

Kinderen en jongeren kunnen om verschillende redenen vastlopen in hun ontwikkeling. Soms zijn er van jongs af aan moeilijkheden waardoor de ontwikkeling al een moeilijke start heeft gekend. Soms zijn er in de loop van het opgroeien pijnlijke omstandigheden, waar een kind of jongere mee geconfronteerd wordt.

 

We vinden het belangrijk om kinderen en jongeren en hun gezin de tijd te geven om te ontdekken wat er in hun omgaat, waarom het misloopt en samen te zoeken naar handvaten om met deze moeilijkheden om te gaan.

 

In onze praktijk bieden we speltherapie, gesprekstherapie, relaxatietherapie en ondersteuning van ouders en gezinnen aan vanuit een ontwikkelingsgericht, psychodynamisch en systeemtheoretisch denkkader.

Doelgroepen:

- infants (0-5j) en hun ouders

- lagere schoolleeftijd

- pubers en adolescenten

U kan bij ons terecht met verscheidene problemen:

U kan zich op eigen initiatief aanmelden of op verwijzing van uw huisarts of andere hulpverlener bij één van onze therapeuten:Ilse Theys: kinder- en jeugdpsychologe, psychodynamisch kindertherapeute, relaxatietherapeute. Ilse richt zich voornamelijk op kinderen van 0-12j en hun gezinnen: 0496 04 61 76


Nadine Haesendonck: kinder- en jeugdpsychologe, psychodynamisch therapeute, focussen met kinderen i.o.

Nadine richt zich op kinderen van 0-12 jaar, jongeren en hun gezinnen: 0473 44 53 14 of psychotherapie.nh@telenet.be


Elien Graindor: kinder- en jeugdpsychologe, gestart aan de opleiding psychodynamische kindertherapie.

Elien focust zich op kinderen , adolescenten en hun gezinnen: 0479 36 62 12 of elien_graindor@hotmail.comDe tarieven bedragen 65 euro voor een individuele sessie en 70 euro voor een gezinsgesprek. De betaling gebeurt steeds op het einde van een gesprek.

Via sommige ziekenfondsen is een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk. Voor meer informatie kan u terecht bij de therapeute of kan u uw ziekenfonds contacteren.

 

Wanneer u niet op een gemaakte afspraak aanwezig kan zijn, dient u minimaal 24h op voorhand telefonisch te verwittigen. Bij niet nagekomen afspraken of te laat geannuleerde afspraken wordt er een verzuimvergoeding aangerekend.