Nuttige links

Hulpdiensten


- Wachtdienst huisartsen Groot-Leuven 1733 www.w8post.be

- Wachtdienst apothekers 0903 99 000 www.apotheek.be

- Wachtdienst tandartsen 0903 39 969 www.tandarts.be

- Spoedgevallendienst UZ Leuven 016 34 39 00 www.uzleuven.be/spoed

- Spoedgevallendienst H Hart Leuven 016 20 92 11 www.hhleuven.be

- Algemeen Noodnummer 112 www.112.be

- Antigifcentrum 070 245 245 www.antigifcentrum.be

- Dringende politiehulp 101

- Algemeen oproepnummer politie Leuven 016 21 06 11 www.politieleuven.be

- Tele Onthaal 24u/24u 106 www.tele-onthaal.be

- Zelfmoordpreventie 24u/24u 1813 www.zelfmoord1813.be

- Kinder- en jongerentelefoon (Awel) 102 www.awel.be

- Child Focus 24u/24u 116 000 www.childfocus.be

- Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling 1712 www.1712.be

- Druglijn: voor alle vragen over drank, drugs, gokken en pillen 078 15 10 20 www.druglijn.be

Ondersteunende diensten


- OCMW Leuven www.ocmw-leuven.be

- Thuiszorg: algemene informatie www.zorg-en-gezondheid.be/thuiszorg

- Seniorama: ouderenzorg www.seniorama.be

- Zorgnet Vlaanderen www.zorgnetvlaanderen.be

- CAW (centrum algemeen welzijn) www.caw.be

- JAC (voor jongeren) www.jacoostbrabant.be/home

- Tejo: gratis psychische hulp voor jongeren TEJO Leuven | Therapie voor jongeren, anoniem en gratis 

- Sociale kaart (met zoekfunctie) www.desocialekaart.be

- CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg) www.cgg-vbo.be

- Huis van het Kind: opvoedingswinkel www.leuven.be/huisvanhetkind

- Groeimee.be: over opvoeden gesproken www.groeimee.be

- Opvoedingsondersteuning Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be

- Huis van de Mens www.demens.nu/nl/HuisVanDeMens

- Reakiro: inloophuis voor vragen rond euthanasie https://reakiro.be/

Medische informatie


Algemeen

- Goede medische informatie voor patiënten met patiëntenfolders www.thuisarts.nl

- Instituut voor tropische geneeskunde. Reisinformatie www.itg.be

- Vaccinaties www.vaccinet.be

- Agentschap Zorg & Gezondheid www.zorg-en-gezondheid.be

- Gezondheid en wetenschap: juiste wetenschappelijke informatie www.gezondheidenwetenschap.be

- Hittegolven (oud en jong) www.warmedagen.be

Zwangerschap, bevalling, kraamzorg

- Kind & Gezin www.kindengezin.be

- Vroedvrouwen www.bollebuik.be en www.debakermat.be

- Borstvoeding www.lalecheleague.be of www.borstvoeding.com

Levenseinde

- LEIF (LevensEinde InformatieForum) www.leif.be

- Federatie palliatieve zorgen Vlaanderen www.palliatief.be