Visie

De moderne geneeskunde is een multidisciplinaire zorg waarbij de huisarts als eerstelijn fungeert. Wij geloven dat onze huisartsenpraktijk een laagdrempelige en toegankelijke plaats moet zijn waar alle gezondheidsproblemen bespreekbaar worden. We zijn dan ook uw aanspreekpersoon voor de volgende pijlers van de geneeskunde:

- we verzorgen patiënten van alle leeftijden met aandacht voor de fysieke, psychische, familiale en sociale aspecten van het leven

- we hebben oog voor preventieve acties ter voorkoming van ziekte en bevordering van uw algemene gezondheid

- we bieden patiënten en hun naasten, met respect voor hun keuze, pijn- en symptoomcontrole en psychosociale ondersteuning vanaf de diagnose van een ongeneeslijke ziekte tot aan het levenseinde

- we beoefenen toekomstgerichte huisartsgeneeskunde, die gebaseerd is op de best beschikbare wetenschappelijke informatie die we aan de hand van regelmatige navorming bijhouden


Wij geloven heel sterk dat samenwerken in een huisartsenpraktijk met meerdere artsen de beste waarborg biedt voor een kwalitatieve geneeskunde. Door het strikt bijhouden van een elektronisch dossier, beschikbaar voor alle artsen van de praktijk, kunnen we een patiëntgerichte en gepersonaliseerde zorg verstrekken.

Graag willen we ook jonge collega’s de kans bieden om bij te leren door stage te lopen in onze praktijk. Men kan pas echt groeien binnen een beroep als men een goede opleiding heeft genoten waarbij er van anderen kan geleerd worden.